Tarinoita kirkosta ja rakentamisesta.


Yliskylän ensimmäisen kirkon ikää perustelee rovasti Gadolin vielä kertomuksella
Pohjankylän Ristikartonasta. Hän sanoo sen saaneen sen nimensä siitä, että kristinopin
ensi kylvöä Perniössä tehtäessä siellä oli pystytetty risti. Ne, jotka suostuivat ilman suu-
rempaa pakotusta vastaanottamaan uuden opin menivät taipumisensa merkiksi tämän
ristin luo.

On olemassa ikivanha taru, joka sekin osaltaan osoittaa Yliskylässä olleen kirkon
ennen kuin nykyinen emäkirkko rakennnettiin. Taru kertoo, että emäkirkon valmistuttua
ryhdyttiin Yliskylän kelloa kuljettamaan sinne. Kello ei suostunut menemään. Kun oli pääs-
ty joku matka Yliskylästä emäkirkolle päin, vierähti se omasta tahdostansa jokeen. Miehet
saivat sen ylös, luvattuansa viedä sen Yliskylään takaisin. Sitten kulkivat he jonkun matkaa
Yliskylään päin ja kello pysyi kuormassa, mutta käännyttyään emäkirkolle päin, aikeessa
pettää kello matkan suunnasta, meni se jälleen jokeen.
Vielä saatiin kello joesta lupauksella, että se pääsee vanhalle paikallensa ja se vietiinkin
sinne. Mutta jonkun ajan kuluttua lähdetiin kelloa jälleen kuljettamaan emäkirkolle. Se meni
matkalla jokeen ja jäi sinne. Lauantai-iltoina se soi joessa, ilmoittaen pyhäpäivän tulleen.
Jouluaamuna näkymätön henkiolento sytyttää sen kohdalle joen jäälle kynttilöitä palamaan.
Tämä taru osoittaa kansan kiintymystä vanhaan Yliskylän kirkkoon. Uusi kirkko ei saanut
samaa pyhyyden arvoa kuin Yliskylän vanhalla kirkolla oli ollut.

Samaa vanhan kirkon syvälle sydämiin syöpymisestä osoittaa myös taru vaikeudesta
löytää uudelle kirkolle sopiva ja oikea paikka. Uusi kirko aiottiin ensin rakentaa Saurun
kylän seutuville paikalle, jota on kutsuttu Kirkkolaksi, nykyään Kirkolaksi. Siitä myös oma
tarunsa. Paikalle ajettiin jo kiviä, mutta mitä päivällä saatiin ajetuksi, se hävisi yöllä ole-
mattomiin. Rakentajat ymmärsivät siinä olevan hengen tiedoituksen, ettei paikka ole kirkolle
sopiva. Oli saatava kaksoishärät. Ne saatiin, pantiin kivi niiden vetämään rekeen ja päätettiin
siihen rakentaa, minne härät pysähtyivät. Niiden pysähtyminen tapahtui siinä, missä nykyinen
kirkko on.